Prospectus

nl en

Structuurcursus van een niet-westerse taal

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen

Beschrijving

Als voorbeeld van een niet-westerse taal nemen we het Quechua, een taal die naamsbekendheid heeft gekregen als taal van de Inca’s. Dat is niet onterecht, maar er is een ingewikkelder verhaal te vertellen. Heden ten dage wordt het Quechua nog in Ecuador, Peru en Bolivia gesproken door meer dan 10 miljoen mensen. Daarmee is het één van de belangrijkste inheemse talen van Zuid-Amerika. Focus ligt op het Quechua van Zuid-Peru (Ayacucho of Cuzco-dialect). In dit college leren wij de basisstructuren van de Quechua grammatica.

Leerdoelen

  • de basisstructuren van het Quechua analyseren om inzicht te verkrijgen in hoe andere talen verschillen van de onze.

  • zelfstandig korte Quechua teksten met morfologisch interlineaire glossen voorzien.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • College: 28 uur

  • Huiswerk/opdrachten: 52 uur

  • Literatuur en voorbereiding tentamen: 60 uur

Toetsing

  • Aanwezigheid bij en actieve participatie in het college: 20%

  • Huiswerk/opdrachten: 30%

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 50%

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van powerpoints, aanvullend studiemateriaal en verdere literatuur.

Literatuur

  • R. Hartmann (ed.) (1994). Rimaykullayki, Unterrichtsmaterialien zum Quechua Ayacuchano. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

  • Verdere literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent