Prospectus

nl en

Lithuanian

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een inleiding in het Litouws, de Baltische taal van de Republiek Litouwen. Het Litouws is de enige nog levende taal die een grote rol speelt bij de reconstructie van het Proto-Indo-Europees. Het bezit een groot aantal archaïsche kenmerken, vooral in de fonologie, de nominale morfologie en de syntaxis. Wie Litouws leert spreken, kan ongeveer invoelen hoe het moet zijn geweest om in het Latijn of het Sanskrit te converseren. Het college behandelt in vogelvlucht de gehele klank- en vormleer, waarbij verbanden worden gelegd met kennis opgedaan in ‘Taal en Cultuur van de Indo-Europeanen’ (1e semester). Voorts lezen en vertalen we in dit college een aantal geselecteerde teksten.

Leerdoelen

 • Inzicht in de taalstructuur van het Litouws

 • Elementaire leesvaardigheid

 • Inbedding van het Litouws binnen het ruimere kader van het Indo-Europees

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

werkcollege

Studielast

totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26

 • voorbereiding op colleges en deeltentamen: 78

 • tentamen (incl. voorbereiding): 36

Toetsing

 • schriftelijk deeltentamen (25%, blok III)

 • schriftelijk eindtentamen (50%, blok IV)

 • actieve deelname (25%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

 • Lithuanian, Beginner’s by Leonardas Dambriunas, Antanas Klimas, and William R. Schmalstieg. Het boek is niet meer in de handel verkrijgbaar. Een pdf zal ter beschikking worden gesteld.

 • overige oefeningen worden op college uitgedeeld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte

Contact

Bij de studiecoördinator