Prospectus

nl en

Werkgroep Taal en Cognitie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen

Beschrijving

In deze werkgroep worden verschillende taalsystemen besproken en met elkaar vergeleken. Verschillende diersoorten zoals bijen, walvissen/dolfijnen, zangvogels en apen hebben communicatiesystemen die in bepaalde opzichten op menselijke taal lijken. De overeenkomsten en verschillen tussen deze communicatiesystemen en de menselijke taal worden door de studenten uitgewerkt en moeten leiden tot een discussie over menselijke taalevolutie.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definieren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor de voorbereiding van de werkstuk

Toetsing

Werkstuk

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Artikelen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen