Prospectus

nl en

Beschrijvende taalkunde 2

Course
2014-2015

Beschrijving

Dit college sluit aan op Beschrijvende taalkunde 1 in het eerste semester. In Beschrijvende taalkunde 2 concentreren we ons op de analyse van ruwe taalgegevens op alle terreinen: fonologie, morfologie, en syntaxis. De nadruk ligt op het afwegen van verschillende analyses en zelf tot een optimale analyse kunnen besluiten. We maken hierbij gebruik van weinig geanalyseerde en ongepolijste gegevensverzamelingen waarop de studenten zelf werken, ook in groepsverband. Beoordeling vindt plaats op basis van een aantal (waarschijnlijk 6) analyses van deelonderwerpen.

Leerdoelen

Vaardigheid in het zelf maken van een deelbeschrijving van fonologische, morfologische en syntactische verschijnselen van onbekende talen.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 ects = 140 uur:
26 uur college
48 uur Transcriberen en analyseren van gegevens (6 × 8 uur )
30 uur Nalezen van achtergrond materiaal (6 × 5 uur )
36 uur Opschrijven van resultaten (6 × 6 uur )

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij docent Dr. van Engelenhoven

Bij docent Prof.dr. M.P.G.M. Mous