Prospectus

nl en

Seminar form and meaning

Course
2014-2015

Toegangseisen

Syntaxis 1 & 2
Semantiek 1 & 2

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp of taalkundig verschijnsel aangepakt dat relevant is voor het raakvlak van de syntaxis en de semantiek (ofwel de “syntax-semantics interface”). Tijdens het eerste deel van de werkgroep wordt tijd en aandacht besteed aan belangrijke artikelen over het onderwerp /verschijnsel (recente, zowel als minder recente maar mogelijk “klassieke” artikelen), zodat studenten vertrouwd raken met de problemen en de vragen die daarmee samenhangen, en met de verschillende manieren waarop die problemen en vragen kunnen worden benaderd. De student kiest in het tweede deel van de cursus een taal waarin hij het onderwerp of verschijnsel in kwestie bestudeert. Geeft de door mij gekozen taal een nieuw perspectief op de zaak? Is het wellicht het geval dat begrip van het onderwerp/verschijnsel leidt tot een beter inzicht in de structuur van de door mij gekozen taal meer in het algemeen? De keus voor een bepaalde taal heeft als consequentie dat de student zich moet verdiepen in die taal, waarbij hij zich niet beperkt tot het onderwerp/verschijnsel van de werkgroep. Uiteindelijk moet iedere student over zijn voortgang rapporteren tijdens college. Hierdoor worden alle studenten blootgesteld aan kwesties die zich rond het onderwerp voordoen in allerlei talen van de wereld. Zo leren ze niet alleen meer van het onderwerp/verschijnsel, maar ook krijgen zij een goed beeld van de diversiteit die we aantreffen onder de talen van de wereld.

Leerdoelen

  • Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd niveau.

  • Het definiëren van een onderzoeksonderwerp in de syntaxis-semantiek interface.

  • Het opzetten van een onderzoek over een vreemde taal en verslaglegging daarvan.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • uren die aan het volgen van college worden besteed = 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur = 40 uur

  • presentatie voorbereiding = 4 uur

  • taal onderzoek & werkstuk schrijven = 68

Toetsing

mondelinge Presentaties en werkstuk

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Literatuurlijst

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen of paper.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website
for information on how to apply.

After application, students can register for courses and exams through uSis

Enrollment through uSis for the course and the examination or paper is mandatory

Contact

Bij de docent