Prospectus

nl en

Werkgroep klank en klankstructuur

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Beschrijving

In deze werkgroep wordt een onderwerp uit de fonetiek of de fonologie aangepakt. Na een literatuurstudie werken studenten individueel of in groepjes het onderwerp uit tot een werkstuk, vaak gebaseerd op zelf te verzamelen experimentele gegevens.

Leerdoelen

Het verwerken van wetenschappelijke artikelen op gevorderd nivo, het definiëren van een onderzoeksonderwerp, en het opzetten en verslagleggen van dat onderzoek.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Literatuur

Artikelen, worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Het overzicht wordt bij het eerste college uitgedeeld en besproken.