Prospectus

nl en

Readings in Indo-European Linguistics

Course
2014-2015

Toegangseisen

Indo-Europees I en Indo-Europees II

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.
Dit college behandelt aan de hand van wetenschappelijke artikelen of boekdelen bepaalde vraagstukken uit de historische taalkunde van de oudste Indo-Europese talen. Het thema verschilt per jaar; voorbeelden van eerdere onderwerpen zijn ‘PIE werkwoordsformaties met een o-trap in de wortel’ en ‘Ablaut en de nominale paradigma’s in het PIE’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten per week een deel van de voorbereiding voor hun rekening nemen. Een mondelinge presentatie maakt deel uit van de beoordeling. Het werkcollege wordt getoetst door een werkstuk dat op één van de behandelde thema’s aansluit. Het doel is het verwerven van de vaardigheden die nodig zijn om in het tweede semester het eindwerkstuk te schrijven.

Leerdoelen

  • Toepassing van ‘kennis en inzicht op het gebied van de taalwetenschap in den brede’ op het gebied van de Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap.

  • Analyse en beoordeling van wetenschappelijke literatuur.

  • Schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar: 140 uur = 28 uur college, 60
uur voorbereiden college, 52 uur schrijven werkstuk.

Toetsing

werkstuk

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard?

Nee

Literatuur

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de studiecoördinator