Prospectus

nl en

Taal- en spraaktechnologie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs

Beschrijving

Deze werkgroep stort zich op een probleem uit de taaltechnologie, de spraaktechnologie of het snijvlak van beide. De werkgroep probeert concrete antwoorden op concrete vragen te leveren, en zo mogelijk en indien relevant de gevonden oplossingen te integreren in bestaande systemen van taal- of spraaktechnologische aard. De vraagstellingen van het college hebben in ieder geval betrekking op lopende projecten in het Leidse.

Leerdoelen

Korte en bondige aanduiding (liefst als een lijst met punten) van de leerdoelen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden waarover de student na afronding van de cursus beschikt. De leerdoelen van de afzonderlijke cursus dienen in relatie te staan tot de eindtermen van de opleiding als geheel.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Werkstuk

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het werkstuk herkansen.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Wordt op college bepaald

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Contact

Bij de docent
Bij de docent