Prospectus

nl en

Historische grammatica Grieks II

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deelname aan Historische Grammatica van het Grieks I (klankleer), leesvaardigheid Duits.

Beschrijving

De cursus begint met een overzicht over de historische morfologie van het Oudgrieks: de oorsprong van de verschillende typen van nominale flectie, de voorgeschiedenis van voornaamwoorden en partikels, de geschiedenis van het werkwoordssysteem met zijn tijden, wijzen en persoonsuitgangen. Ook besteedt het college aandacht aan woordafleidingsprocessen bij naam- en werkwoorden. De nadruk van de bestudering ligt op de morfologische categorieën van het Homerisch Grieks en van het Ionisch-Attische dialect. Daarnaast komen ook andere dialectformaties aan de orde, evenals het Myceens Grieks.
Naast de behandeling van de historische grammatica geeft dit college ook een inleiding in de metriek en de inhoud van Homerus’ Ilias en Odyssee. We zullen in totaal ca. 200 regels lezen met aandacht voor de verschillen tussen het taaleigen van Homerus en het latere Attisch. Voor het tentamen bereiden de studenten d.m.v. zelfstudie de overige tekst van het gekozen boek uit de Ilias voor.

Leerdoelen

  • Inzicht in de morfologische structuur van het Oudgrieks, met inbegrip van de interne variatie in tijd en ruimte (dialecten)

  • Kennis van de ontwikkelingen die van het Proto-Indo-Europees leidden tot de geattesteerde morfologische categorieën van het Oudgrieks

  • Kennis van het taaleigen en de metriek van Homerus’ Ilias en Odyssee

  • Leesvaardigheid Homerus

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • hoor/werkcollege

  • bestuderen cursusboek en handouts

  • wekelijkse reconstructieoefeningen

  • vertalen Homerus

Studiebelasting

28 contacturen
65 uur voorbereiding colleges
47 uur voorbereiding tentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan cursuseinde (100%)

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

  • Rix, Helmut (2013). Historische Grammatik des Griechischen: Laut- und Formenlehre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

  • handouts

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent