Prospectus

nl en

Plato’s Republic: utopia or dystopia?

Course
2014-2015

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Griekse en Latijnse taal en cultuur en/of Wijsbegeerte

Beschrijving

Tijdens dit college staat de Politeia (Staat) van Plato centraal. Hierin schetst Plato de inrichting van een (bij benadering) ideale staat, gebaseerd op zijn opvattingen over de menselijke ziel. Het werk is van meet af aan omstreden geweest, niet in de laatste plaats vanwege Plato’s communisme (gemeenschappelijk bezit van goederen en vrouwen), zijn (vermeend) feminisme, zijn bijtende kritiek op de democratie, en zijn verdediging van het recht van de staat om de bevolking voor te liegen in het publieke belang (de mythe van de nobele leugen). Hoe verschillend ook hun waardering van Plato’s politieke ideeën, veel antieke en moderne bewonderaars en critici delen de opvatting dat de Politeia bedoeld was als een politieke blauwdruk. Dit is echter geenszins zeker. In deze cursus zullen we Plato’s tekst lezen, ingaan op enigen van Plato’s critici en bewonderaars (bijvoorbeeld aristoteles, Karl Popper en Leo Strauss) en de vraag proberen te beantwoorden wat Plato’s bedoeling met de Politeia geweest zou kunnen zijn. Het vak staat open voor studenten GLTC en Wijsbegeerte.

Leerdoelen

 • het houden van een uitgebreid referaat met relevante hulpmiddelen (handout, Powerpoint);

 • het geven en ontvangen van (constructieve) kritiek op het referaat van een medestudent; het deelnemen aan een discussie;

 • verdere verdieping van verworven vaardigheden (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag).

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • college volgen: 14 × 2 = 28 uur;

 • college voorbereiden: 13 × 1 = 13 uur;

 • coorbereiding referaat: 24 uur;

 • tentamen (pensum): 20 uur;

 • paper: 55 uur (ongeveer 2.800 woorden).

Toetsing

 • referaat, mondelinge presentatie (30%);

 • tentamen (20%);

 • werkstuk (50%).

Het gewogen gemiddelde van deze drie onderdelen moet voldoende zijn.

Herkansing
In het geval van een onvoldoende, dient de kandidaat op aanwijzing van de docent één of meerdere onderdelen te herkansen.

Aanwezigheid/actieve deelname is verplicht. Bij meer dan één keer afwezigheid zonder geldige reden volgt uitsluiting van het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • R. Waterfield, Plato. Republic (Oxford World’s Classics), Oxford: OUP 2008;

 • Classici hebben de beschikking over een Griekse tekst, bijvoorbeeld: S.R. Slings, Platonis Respublica (Oxford Classical Texts), OUP: Oxford 2003.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. R.M. (Bert) van den Berg