Prospectus

nl en

Classical Texts: Descartes' Meditations

Course
2014-2015

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Wijsbegeerte (Standaardtraject).

Beschrijving

Tijdens de cursus worden de Meditaties van Descartes gelezen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: twijfel, het lichaam-geestprobleem, het bestaan van God, en waarheid en vergissing. De student leert tijdens de cursus een goede filosofische vraag te stellen, en schrijft op basis van deze vraag en drie subvragen een klein paper.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • een klassieke wijsgerige tekst: de Meditaties van Descartes.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • een klein filosofisch paper te schrijven;

  • een goede vraagstelling voor het paper te formuleren;

  • een opzet te maken voor een klein paper;

  • een argumentatief betoog te schrijven.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2014-2015, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste of tweede jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast (5 EC x 28 uur): 140 uur
Volgen van colleges: (14 × 2 uur): 28 uur
Bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur
Voorbereiden van vragen: 20 uur
Schrijven van paper: 40 uur

Toetsing

  • Opdrachten (voorbereiden van vragen)

  • Afsluitend paper

Het resultaat van de opdrachten dient ter afronding van het eindcijfer.

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit het eindpaper. Een student die niet heeft deelgenomen aan de eerste tentamengelegenheid, heeft geen toegang tot de herkansing.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van cursusmateriaal en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

  • R. Descartes, Meditaties, Boom: Meppel.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen