Prospectus

nl en

Keuzevak Chinees B voor studenten ChES

Course
2014-2015

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de gehele minor Chinese Economy and Society (30 EC)volgen.

Toegangseisen

Chinees voor beginners A.

Beschrijving

Dit college biedt een degelijke basiscursus Mandarijn.

Leerdoelen

Tijdens deze cursus zullen de studenten een solide basis ontwikkelen in alle relevante vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Naast de nodige kennis van de grammatica, zal de student aan het einde van het tweede semester ruim 500 woorden kennen en ongeveer 400 karakters kunnen schrijven en herkennen. De student zal dan in staat zijn een eenvoudige conversatie te voeren over alledaags onderwerpen.

Rooster

Vier uur per week; zie het collegerooster voor de minor in de e-gids rechts onder “links”

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Overhoringen en dictees (20%),

  • slottentamen aan het einde van het semester (80%).

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen. Wanneer een student een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald op het slottentamen, heeft hij recht op een herkansing.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, de syllabus, het weekoverzicht, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

Verplicht

  • Ding Anqi, Lily Jing, Xin Chen. 2010. Discover China Student’s book one. UK: Macmillan Education.

  • Betty Hung. 2010. Discover China Workbook book one. UK: Macmillan Education.

Aanbevolen
Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. 2006. Modern Mandarin Chinese Grammar. London: Routledge. (ISBN: 0-415-70010-8)

Aanmelden

Dit college is uitsluitend toegankelijk voor studenten die de volledige minor Chinese Economy & Society volgen.

Daarnaast voor de werkgroep aanmelden via een e-mail aan het secretariaat.

Contact

Anne Sytske Keijser: a.s.keijser@hum.leidenuniv.nl