Prospectus

nl en

Inleiding in de moderne geschiedenis van Latijns-Amerika

Course
2014-2015

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. In deze cursus wordt, aan de hand van diverse hoofdthema’s van de hedendaagse academische discussie over deze regio, een algemene inleiding tot Latijns-Amerika verzorgd. Deze thema’s worden behandeld door middel van een multidisciplinaire benadering: hierbij worden diverse geschiedkundige, economische, antropologische, sociologische en politicologische bijdragen bij de analyse geïntegreerd.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar, 1e semester)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur
Hoorcolleges: (6×4=) 24 uur
Bestudering verplichte literatuur: 116 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Richard S. Hillman en Thomas J. D’Agostino (eds.) Understanding Contemporary Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 2011 (4e editie). ISBN: 978-1-58826-791-7. Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof.Dr. P. Silva Tel.: 071-527 5496

Opmerkingen

Deze cursus is deel I van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Het tweede deel (in het tweede blok) is alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten.
Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.