Prospectus

nl en

Inleiding in de psychologie (Pedagogische Wetenschappen)

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het boek behandelt een aantal kernonderwerpen van de psychologie, zoals de werking van het geheugen, de invloed van stress op ons welbevinden, het meten van mentale vermogens en de invloed van anderen op ons gedrag. De literatuur wordt verklaard en geïllustreerd en ook wordt additionele stof gepresenteerd.

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de voornaamste deelgebieden van het vakgebied, zoals de klinische en sociale psychologie. Aandacht wordt besteed aan baanbrekende onderzoeken uit de geschiedenis van de psychologie en aan de toonaangevende theorieën en concepten uit heden en verleden. Aan het einde van de cursus heeft de student een beeld van het werkveld en het instrumentarium van de psychologie en enige kennis van de geschiedenis van het vakgebied.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

  1. Professioneel Gedrag
    4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC-tentamen over de opgegeven literatuur en de collegestof (twee deeltoetsen).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bernstein, D.A., Penner L.A., Clarke-Stewart A. en Roy E. (laatste druk). Psychology. Boston: Houghton Mifflin.

  • Een lijst met te bestuderen gedeelten wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is prof. dr. R. van der Veer. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft hij spreekuur op maandag van 16.00 tot 17.00 uur.