Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Inleiding praktische filosofie voor Pedagogen Deel A

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Kennismaking met filosofische basisbegrippen aan de hand waarvan studenten op wetenschappelijk verantwoorde wijze leren reflecteren op het praktisch handelen in opvoeding, onderwijs, opleiding en hulpverlening, alsmede op de pedagogische onderzoekspraktijk. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ethisch verantwoord handelen als student [(n)etiquette)], als professional in de pedagogische praktijk (beroepscode) en als wetenschappelijk onderzoeker (onderzoeksethiek).

Leerdoelen

De studenten maken zich filosofische grondbegrippen eigen,om die vervolgens zelf in concrete opvoedkundige praktijksituaties te kunnen toepassen. Ze zijn bekend met filosofische basisprincipes die ten grondslag liggen aan internationaal erkende (opvoedings)rechten van opvoeders en kinderen.

Eindtermen:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

  1. Academische Vaardigheden
   3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.
 2. Professioneel Gedrag
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges

 • Verplichte interactieve werkgroepsbijeenkomsten met presentaties en discussie over beroepsethiek (NVO-beroepscode) en onderzoeksethiek (KNAW-brochure) (verdere informatie hierover via het Tutoraat).

Toetsing

Schriftelijk tentamen met multiple choice vragen.

Blackboard

Studiewijzer, collegemateriaal e.d. zijn via Blackboard te raadplegen.

Literatuur

 • Brabander, R. de (2013, 2e herziene druk). Van gedachten wisselen. Filosofie en ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 • Savater, F. (2001). De waarde van opvoeden. Filosofie van onderwijs en ouderschap. Utrecht: Bijleveld.

 • Archard, D. (2004, 2nd edition). Children. Rights and childhood. London: Routledge.

 • Aanvullend studiemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Dr. C.D. Werner, kamer 4B40
Dr. R. van der Veen, kamer 4B36.

Tijdens de collegeperiode is er spreekuurgelegenheid. Dag en tijd wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt via Blackboard.