Prospectus

nl en

Inleiding leerstoornissen

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In deze cursus staan de belangrijkste onderwerpen op het gebied van leerproblemen centraal, waaronder de geschiedenis, definitie, etiologie, kenmerken en soorten leerproblemen (bijv. bij lezen, schrijven en rekenen) en de ontwikkeling die leerproblemen gedurende de levensloop (van vroege jeugd naar volwassenheid) doormaken. Verschillende methoden voor interventies worden ook besproken. Leerproblemen worden behandeld vanuit een probleem-oplossend model.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus hebben studenten zich de volgende kennis en vaardigheden eigen gemaakt:

 • De aanpak om vast te stellen welke kinderen ondersteuning nodig hebben in de Verenigde Staten vergelijken met die in Nederland;

 • Kennis van en inzicht in de verschillende aspecten van leerstoornissen en mogelijke interventies.

Eindtermen:
1. Vakinhoud
1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
1.2 De bachelor heeft kennis van de geschiedenis en ontwikkeling van de pedagogische wetenschappen.
1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.

 1. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met passend afgewogen wetenschappelijke argumenten.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 2. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

 • Vergelijking van methoden om leerstoornissen vast te stellen

 • Open-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Mercer, C.S. & Pullen, P.C. (2009, 7th edition). Students with learning disabilities. New Jersey: Merrill.

 • Other literature describing the process of diagnosis and identification of students with learning disabilities.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

De docent, Mw prof. dr. C.A. Espin, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.