Prospectus

nl en

Psychopathology, Assessment and Interventions

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse psychologie.

Beschrijving

Dit is een verdiepingscursus psychopathologie. Aan de orde komen: angststoornissen, stemmingstoornissen, somatoforme stoornissen, psychoses, persoonlijkheidstoornissen, verslaving, eetstoornissen. De cursus behandelt de fenomenologie, diagnostiek, etiologie, psychologische theoretische modellen en de empirische ondersteuning daarvan. Behandeling en biologische benaderingen komen ook aan de orde maar worden diepgaander behandeld in de complementaire cursussen ‘Psychology of Abnormal Behavior’ en ‘Psychofarmacologie en Biopsychologie’.

Leerdoelen

 1. Verdieping van de kennis van de etiologie, diagnostiek en epidemiologie van de belangrijkste psychopathologische beelden.
  1. Kennis van de wetenschappelijke basis van de verschillende vormen van behandeling van psychopathologie.
  2. Zicht krijgen op de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk van de klinische psychologie.
  3. Verwerken van recente wetenschappelijke literatuur in een theoretisch betoog.

Rooster

Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling (2014-2015) wordt tweemaal per jaar gegeven, beginnend in september en in februari:

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm

Colleges

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur. De cursus wordt in het eerste en tweede semester verzorgd. Tijdens de colleges wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Werkgroepen

Er zijn 10 begeleide werkgroepen van 2 uur. In elke werkgroep wordt een aantal vraagstellingen bediscussieerd. Deze discussies worden tevoren door de studenten grondig voorbereid in de vorm van een presentatie of samenvatting van de literatuur. Daarnaast vormen de werkgroepen een gelegenheid om nadere uitleg te vragen over de tentamenstof. De werkgroepen zijn verplicht.

Toetsing

Tentamen (open vragen); Paper; Participatie in werkgroepen. Het tentamen en de paper moeten met een voldoende afgesloten worden. Een onvoldoende voor participatie kan gecompenseerd worden met het cijfer voor de paper (samen moet dit cijfer voldoende zijn – het cijfer voor de paper weegt in deze dubbel ten opzichte van die voor de participatie).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Literatuur

Tentamenliteratuur:
a) Vier boeken uit de reeks Clinical Psychology: A Modular Course (Psychology Press):

 • Depression (2nd Edition) by Constance Hammen, Ed Watkins (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-41973-4

 • Personality Disorders by Paul M. G. Emmelkamp, Jan Henk Kamphuis (2007) Psychology Press – 272 pages Paperback: 978-0-415-38519-0

 • Anxiety (3rd Edition) by Stanley J. Rachman (2013) Psychology Press – 224 pages Paperback: 978-0-415-69708-8

 • Schizophrenia by Max Birchwood, Chris Jackson (2001) Psychology Press – 176 pages Paperback: 978-0-86377-553-6

Let op de juiste editie, eerdere edities zijn niet bruikbaar.
b) Twee artikelen over somatoforme stoornissen, tijdens de cursus beschikbaar via Blackboard.

T.b.v. de werkgroepen en het afsluitende paper zal door de studenten zelf aanvullende literatuur worden verzameld.

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Coördinator
Dr. Marc Molendijk
Tel. 071 – 527 6674