Prospectus

nl en

Language Acquisition IIb: Production and Texts

Course
2014-2015

Toegangseisen

5692VTT Taalbeheersing IIa: (Conversatie & Luistervaardigheid IIa & Kanji IIa) en 5692VTMTA Teksten IIa. Alleen hoofdvakstudenten Japans. Dit is een cursus ALLEEN in BLOK III. Voor studenten die NIET naar Japan gaan is de vervolgcursus in Blok IV Taalverwerving IIc (10 EC).

Beschrijving

Productie:
Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Teksten:
Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van lezen, spreken, luisteren verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. tekstanalyse en communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid);
Studenten zullen leren om: teksten op middenniveau vloeiender te leren lezen en een begin te maken met teksten op gevorderd niveau

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Productie: 2 EC

  • totale studielast :56 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges :20 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de quizes :12 uur

Teksten: 3 EC
Teksten: 3EC = 84u
Colleges: 7×2 = 14×2u = 28u
Midtermtentamen = 3u
Voorbereiding colleges = 53u

Toetsing

  • Teksten: 60%

  • Conversatie: 20%

  • Kanji: 20% (Quizes: 10%)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.
Teksten: Midtermtentamen (3u) waarin op basis van een korte tekst gevraagd wordt passages te vertalen en inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Herkansing: Teksttentamen (zoals het reguliere tentamen: open vragen)

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

Voor productie:
Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Teksten:
1. •『テーマ別中級から学ぶ日本語 改訂版』 (研究社) (NIET het ワークブック) = Arai, Reiko et al.: Teemabetsu chûkyû kara manabu nihongo, Revised edition, Kenkyûsha, 2007. ISBN 978-4-327-38443-2.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

De docent, zie het rooster.

Voor Teksten: Drs. M.M.E. Buijnsters.

Opmerkingen