Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Biodiversiteit 1 - Taxa in Ruimte en Tijd (theorie)

Course
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coordinator: Dr. N.J. de Voogd
Email: nicole.devoogd@naturalis.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is om studenten handvatten te geven om biodiversiteit op soortsniveau te bestuderen. De studenten krijgen, door colleges, oefeningen en opdrachten inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek en in het bijzonder van fylogenie reconstructie. Zij leren datamatrices opstellen door het formuleren van soorts- en homologiehypotheses, het uitvoeren van kenmerkanalyses en coderen van kenmerktoestanden in datamatrices, die geanalyseerd worden met computerprogrammatuur, waarvan de werking en de methodes transparant gemaakt worden. Hierbij wordt ook ruime aandacht besteed aan de verwerking van moleculaire gegevens, wat aansluit op het onderdeel moleculaire technieken. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Eveneens wordt kennis gemaakt met biodiversiteitsanalyses op taxonomisch niveau en biogeografie (verspreidingen van soorten) in verschillende tijdschalen. Tevens wordt een overzicht gepresenteerd van onderzoek in NCB Naturalis, van systematische disciplines en van toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht in de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies en fylogenetische vraagstellingen.
Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, biogeografie)

Eindtermen:
Inzicht in:

  1. het doen van morfologische waarnemingen
  2. het hanteren van morfologische, fylogenetische en biogeografische concepten
  3. het onderscheiden van soorten en kenmerken
  4. het opstellen van een datamatrix
  5. het maken van een fylogenetische analyse
  6. het maken van een biogeografische analyse

Rooster

Van 2 maart tot en met 27 maart 2015, voor detailrooster zie Blackboard.

Globaal:
Week 1: Botanisch (morfologie hogere planten, bestuivingssyndromen, vrucht dispersie, determineren)
Week 1-2: Zoologisch (weekdieren, insekten)
Week 2: Paleobotanie en -zoölogie
Week 3: Fylogenie
Week 4: Soortconcepten, Biogeografie

Onderwijsvorm

Practicum, hoorcolleges, demonstraties, oefeningen/opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard, evenals computeralgorithmes.

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Om de cursus Biodiversiteit 2 – Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk) te kunnen volgen, dient deze cursus met goed gevolg te zijn afgelegd.