Prospectus

nl en

Spreken/Luisteren 1B - Taalverwerving I

Course
2014-2015

Toegangseisen

Spreek- en luistervaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten kunnen eventueel na overleg met de studiecoordinator en de docent worden toegelaten. Neem contact op met de studiecoordinator.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kan de student: *vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner *een gesprek houden over alledaagse onderwerpen *een korte monoloog houden over een opgegeven onderwerp *de grote lijnen van een algemeen informatief televisieprogramma volgen *duidelijk gesproken delen van die programma’s in detail volgen.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid: *luisteren: B1/B2 *gesproken productie: B1 *gesproken interactie: B1.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

De totale studielast van dit college is 140 uur

  • bijeenkomsten van 3 uur 40 uur

  • huiswerk 4 à 5 uur per week 60 uur

Het eindniveau van dit college kan alleen worden gehaald als de student ook in het normale leven Nederlands spreekt. Daaraan moet (buiten alle lessen) minimaal 40 uur gericht aan worden besteed, verspreid over het semester. Dat is een half uur per dag.

Toetsing

Spreken(50%): reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.
Luisteren (50%): intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;
extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.
Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken en Luisteren. Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden.
Herkansing voor beide onderdelen is mogelijk enkele weken na de eerste tentamens.

Blackboard

Bij deze cursus wordt zeer uitgebreid gebruik gemaakt van Blackboard, o.a. door het beschikbaar stellen van luistermateiaal.

Literatuur

Syllabus Spreken/luisteren beschikbaar via readeronline.leidenuniv.nl, overig materiaal is beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. L.M. Winkelmolen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (5811VSL1A).
Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook in het eerste semester gegeven.