Prospectus

nl en

Writing of a Bachelor Thesis, Language Acquisition III

Course
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor studenten Dutch Studies die toe zijn aan het schrijven van hun Ba-eindwerkstuk. Overleg bij twijfel met de studiecoördinator.

Beschrijving

Ter afsluiting van het BA-programma Nederlandkunde schrijft de student zelfstandig een werkstuk dat aansluit bij een van de werkcolleges in de gekozen specialisatie (Nederlandse letterkunde, taalkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis). De student wordt bij het schrijven van het werkstuk inhoudelijk begeleid door een van de docenten. Wie dat is, hangt af van de specialisatie en het onderwerp. Het eindwerkstuk is een wetenschappelijk betoog over een door de student uitgevoerd (kleinschalig) onderzoek. Dit college is bedoeld als ondersteuning bij het schrijven daarvan. Zowel aan de academische als aan de talige kant van het schrijven wordt aandacht besteed.

Leerdoelen

Onderzoeksvaardigheden:

 • onderwerp van het onderzoek afbakenen

 • probleemstelling met relevante deelvragen bepalen

 • werkopzet en planning maken

 • literatuur zoeken, analyseren, kritsch beschouwen en verwerken

 • het onderwerp van het werkstuk theoretisch onderbouwen

 • bronnen en data kiezen en verzamelen

 • conclusies trekken

Verslag doen van onderzoek:

 • een goed geformuleerde, samenhangende en degelijk geargumenteerde tekst schrijven

 • correct, helder, wetenschappelijk taalgebruik te hanteren,volgens de conventies van het genre

 • literatuur en empirische bronnen op de juiste manier beschrijven

 • degelijk argumenteren, met interne logica van het betoog, onderscheid makend tussen empirisch gefundeerde uitspraken en meningen, veronderstellingen en vooroordelen

 • onderzoek en delen daarvan mondeling presenteren aan studiegenoten en docenten

Nederlands:

 • schrijfvaardigheid op ERK niveau B2 of hoger

Rooster

donderdag 15.00-17.00
Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • totale studielast voor de cursus is 140 uur

 • colleges: 24 uur

 • overige tijd wordt besteed aan mondelinge en schriftelijke opdrachten

Toetsing

 • schriftelijke opdrachten 70%

 • mondelinge presentaties 30%

Hoewel het doel van dit college het Ba-werkstuk is, wordt dat werkstuk hier niet beoordeeld. De beoordeling van het werkstuk wordt gedaan door de docent die het inhoudelijk begeleidt, samen met de tweede lezer.

Blackboard

Ja. Zie: Blackboard

Literatuur

Aanbevolen, maar niet verplicht:
Joy de Jong, Handboek academisch schrijven, in stappen naar een essay, paper of scriptie (2011)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs N.v.t.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Mw. L.M. Winkelmolen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is dutchstudies@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De docent zal al in het eerste semester contact opnemen met de deelnemers en een bijeenkomst plannen voor begin januari.