Prospectus

nl en

Vocabulary/Writing/Grammar, Language Acquistion III

Course
2014-2015

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is bedoeld voor studenten Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen na overleg met de studiecoordinator en de docent worden toegelaten als er voldoende plaats is. Neem contact op met de studiecoordinator. Studenten met Nederlands als moedertaal of een vergelijkbaar niveau worden niet toegelaten.

Beschrijving

Samen met het scriptieseminar in het tweede semester bereidt dit college studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Gedurende het semester maken we twee samenvattingen van een wetenschappelijk artikel. Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De nadruk ligt op het toepassen van de regels en het verbeteren van het Nederlands. De algemene woordenschat wordt uitgebreid met onder andere vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en spreekwoorden en gezegden. Daarnaast werken we aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk, zowel inhoudelijk als formeel. Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat artikel helder samenvatten voor een niet gespecialiseerd publiek.
Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten. Studenten kunnen met gebruikmaking van grammaticaboeken en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.
In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

De totale studielast van dit college is 140 uur

 • bijeenkomsten van 2 uur 26 uur

 • voorbereiding colleges ongeveer 4 uur per week 48 uur

 • voorbereiding toetsen 46 uur

 • schrijven 2 samenvattingen 20

Toetsing

 • De twee samenvattingen worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (samen 40%)

 • Twee schriftelijke woordenschattoetsen (samen 30%). De eerste toets wordt halverwege het semester afgenomen, de tweede na afloop ervan.

 • Onvoorbereid maken van een samenvatting. Hierbij wordt inhoud, opbouw en het Nederlands beoordeeld. Bij dit tentamen mogen grammatica’s en woordenboeken worden gebruikt. (20%).

 • Huiswerk (10%)

Bij een onvoldoende eindresultaat overlegt de docent met de student over herkansingen. Dit hangt af van de onderdelen die onvoldoende zijn.

Blackboard

Er wordt bij deze cursus intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Via Blackboard wordt materiaal ter beschikking gesteld, antwoorden gepubliceerd.

Literatuur

 • Syllabus Taalvaardigheid III verkrijgbaar via Blackboard

 • B. de Boer en B. Lijmbach, De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. (uitgeverij Coutinho. editie maakt niet uit)

 • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor Anderstaligen (Groningen, 2004). Dit boek wordt alleen gebruikt als naslagwerk.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. L.M. Winkelmolen

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 527 2144. Het e-mail adres is dutchstudies@hum.leidenuniv.nl