Prospectus

nl en

Internationale Samenwerking

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Dit keuzevak vergroot het inzicht in de dilemma’s van vredeshandhaving.
Doel: 2. Het versterkt tevens het inzicht in de bevordering van de rechten van de mens, in het bijzonder in niet-Westerse landen, en het (al dan niet) bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen van de VN die in 2015 zullen worden vernieuwd.
Doel: 3. Eigen onderzoek goed leren presenteren

Inhoud: In dit keuzevak in blok 1 worden diverse vormen van internationale samenwerking geanalyseerd: vredeshandhaving, bevordering van rechten van de mens en sociaal-economische ontwikkeling. Het gaat vooral over huidige activiteiten van zowel verdragsorganisaties in VN verband, de Wereldbank groep, de NAVO en de EU, als om internationale non-goevernementele instellingen zoals Amnesty International, ontwikkelingsorganisaties en andere vormen van “civilaterale samenwerking”.

Onderwijsvormen

Na een aantal hoorcolleges gaan de studenten zelf aan de slag met het schrijven van korte onderzoekspapers over bovengenoemde thema’s die zij in overleg met de docent kiezen. Zij presenteren hun voorlopige bevindingen aan de andere deelnemers. Daarna worden de papers voltooid. Voor een eindcijfer is deelneming aan de hele reeks verplicht.

Studiemateriaal

  • Weiss et al., The Changing United Nations and World Politics, nieuwste editie

  • Voorhoeve, From War to the Rule of Law, Amsterdam University Press 2007

  • Artikelen/rapporten die in de colleges worden uitgedeeld.

  • Reader beschikbaar via Readeronline.

Toetsing

Het eindcijfer wordt voor gelijke delen bepaald door de presentatie en het eindpaper.

Ingangseisen

Minstens een eerdere collegereeks over internationale politiek of een aanverwant terrein voltooid.

Inschrijving

Studenten dienen zich vóór 22 augustus via uSis in te schrijven voor dit keuzevak.

Rooster

Dinsdag 2 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur in 1A27 (behalve 7 oktober in 0A33)