Prospectus

nl en

Modern Analytical Approaches to Drug Discovery

Course
2014-2015

Beschrijving

Dit vak richt zich in het bijzonder op diagnostiek en interventie. Hoe bepalen we de right drug for the right person at the right moment? En waarom is de ene persoon gezond terwijl de andere ziek is en weer een ander daar tussen in zit? Als we deze vragen kunnen beantwoorden zal dit leiden tot de ontdekking van nieuwe drug targets en verbeterde interventies. Het vak bestaat uit colleges die worden ondersteund door werkcolleges en een practicum.

Tijdens de colleges komen de volgende onderwerpen aan bod: ‘omics’ (genomics, proteomics, metabolomics), systeembiologie, massaspectrometrie, analytische scheidingsmethoden, monstervoorbewerking, chemometrie en microfluidica (lab-on-a-chip).

Het practicum bestaat uit een onderzoeksopdracht die in samenwerking met een promovendus of postdoc uitgevoerd wordt en die geworteld is in het lopende onderzoek op de afdeling. Ter voorbereiding op het practicum maakt iedere onderzoeksgroep een poster waarop het onderzoeksplan en de gekozen onderzoeksstrategie wordt gepresenteerd. Daarnaast wordt ook een gedetailleerd geschreven werkplan opgesteld. Het practicum wordt afgesloten met een presentatie en het inleveren van een verslag.

Na afronding van de cursus heeft de deelnemer kennis vergaard over de systeemtheorie, verscheidene analytische (state-of-the-art technieken( (waaronder massaspectrometrie) en het (lab-on-a-chip( concept. Daarnaast heeft de deelnemer vaardigheid verworven in het zelfstandig uitvoeren van analytisch chemisch wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

Dit is een voltijds vak, wat betekent dat we van je verwachten dat je de werkdagen vrij houdt.

Coordinator

Dr. R. Ramautar