Prospectus

nl en

Academische Vorming 1

Course
2014-2015

Beschrijving

Tijdens de leerlijn Academische vorming 1 wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de student tot zelfstandig, nieuwsgierig en kritisch (geneesmiddel)onderzoeker. In deze leerlijn komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod gericht op het ontwerpen en uitvoeren van empirisch onderzoek. Denk daarbij aan zoeken en lezen van wetenschappelijke literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, ontwikkelen van een onderzoeksplan, uitvoeren van een onderzoek, het schrijven van een beknopt onderzoeksverslag en een (literatuur)samenvatting/abstract, het presenteren van een onderzoeksplan en/of onderzoeksresultaten, logisch redeneren en samenwerken. Verder zal tijdens dit vak aandacht besteed worden aan wetenschappelijke integriteit en het competentieprofiel van een (geneesmiddel)onderzoeker, onder andere aan de hand van (zelf)reflectie.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw
Mw. dr. J. Geerling

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, gesprekken en probleem gestuurd onderwijs (PGO), studieopdrachten

Literatuur

*Farmaceutisch Kompas via internet.

*Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, Jochems & F.W.M.G. Joosten.

*Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

Toetsing

Actieve bijdrage, samenwerking, rapportage aan collega-onderzoekers, tussentijdse en eindpresentaties, schriftelijke verslaglegging.