Prospectus

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 1

Course
2014-2015

Beschrijving

Dit blok is het eerste deel van het thema Effecten van Geneesmiddelen dat in drie delen wordt gegeven. In brede zin worden in het eerste blok de “lotgevallen van een geneesmiddel” van toediening tot uitscheiding behandeld.

Coordinator

Dr. E.H.J. Danen

Doelgroep

BFW1

Literatuur

  • Rang & Dale, Pharmacology, 7th edition

  • Rowland and Tozer, Clinical Pharmacokinetics, 3rd edition

  • Casarett & Doull’s, Toxicology, 7th edition

  • Boron & Boulpaep, Medical Physiology. A cellular and molecular approach, 2nd edition

Doelstelling

Eindtermen:

  1. De studenten hebben adequate kennis van ADME: Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion van farmaca
  2. De studenten hebben adequate vaardigheden betreffend de farmaco-/toxico-kinetiek. Het gaat om zowel “mathematische vaardigheden” (het kunnen uitrekenen) als om de interpretatie in het kader van gewenste en ongewenste effecten.
  3. De studenten hebben adequate kennis van biotransformatie en de gevolgen daarvan voor werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.
  4. De studenten zijn op de hoogte van fundamentele werkingsmechanismen van farmaca in termen van receptoren, signaaltransductie, diverse typen antagonismen etc.