Prospectus

nl en

Thema Ontwerp en synthese

Course
2014-2015

Beschrijving

In dit thema waarin praktische en theoretische werkzaamheden elkaar afwisselen, komt het ontdekkings- en ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen uitgebreid aan bod. Drie aspecten komen met name aan de orde:

  • Target finding: eiwitten en hun functie, het selecteren van ‘drug targets’.

  • Lead finding: de natuur als inspiratiebron, synthese, ‘high-throughput screening’.

  • Lead optimization: (kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties, synthetische aspecten (‘ease of synthesis’), analyse van ligandbindingsplaatsen, ‘drug likeliness’.

Coordinator

Dhr. dr. J. Louvel

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

college, werkcollege, practicum, studieopdrachten, computermodules

Literatuur

  • G.L. Patrick. An introduction to medicinal chemistry (4e editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 9780199234479.

Toetsing

tentamen, praktische vaardigheid en verslagen

Doelstelling

Een kennismaking met het ontwerpstadium van nieuwe geneesmiddelen.