Prospectus

nl en

Organische chemie 1

Course
2014-2015

Beschrijving

Tijdens het college zullen de basisbeginselen van de organische chemie behandeld worden aan de hand van relevante voorbeelden. De nadruk zal liggen op de structuur en de reactiviteit van functionele groepen zoals alkanen, alkene, alkynen, alcoholen, ethers, aldehydes, ketonen, carbonzuren, esters, halogeniden en aromaten. Het gebruik van deze functionele groepen in de organische synthese zal worden toegelicht middels relevante eenstapstransformaties. Verder zal aandacht worden besteed aan de mechanistische aspecten van de meest basale organische transformaties. Ten slotte zullen een aantal praktijkvoorbeelden rond de organische synthese van enige geneesmiddelen worden besproken.

Coordinator

Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Literatuur

Voor het eerste jaar BFW is er een speciaal boek samengesteld getiteld: Organische Chemie (1) voor LST en BFW. Uitgever McGraw Hill, ISBN: 9780077168186
Dit boek is gekoppeld aan een zgn. ‘Smart Learn’ en ‘Connect’ systeem.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Doelstelling

De student is bekend met de basisbeginselen van de organische chemie. De student kan de opgedane kennis toepassen op eenvoudige reacties en is bekend met de achterliggende mechanismen van deze reacties.

Opmerkingen

Molecuulbouwdoos: Molecular Model Kit (Darling Models), verkrijgbaar bij het Chemisch Dispuut Leiden en Aesculapius.