Prospectus

nl en

Calculus

Course
2014-2015

Dit college behandelt de differentiaal- en integraalrekening voor functies van een veranderlijke. Het doel is studenten vertrouwd te maken met de basisconcepten van de theorie en toepassingen in de praktijk.
Calculus omvat differentiaal-en integraalrekening voor functies en toepassingen.

Coordinator

Dr. R. J. Kooman
Prof. Dr. S. J. Edixhoven

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoor- en werkcollege

Literatuur

Calculus, Early Transcendentals (7e editie). Edwards&Penney Uitgever: Pearson. ISBN: 9780136158400.