Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Lezingencyclus LUMC: Het werk van een arts-onderzoeker

Course
2014-2015

Toegangseisen

Toegankelijk voor tweedejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Voor studenten van de life-science opleidingen (BW, BFW, Biologie, MST, LST) kan deelname aan de lezingenreeks uit het HC-traject Geneeskunde interessant zijn. De reeks bestaat uit 8 lezingen door hoogleraren van het LUMC. Onderwerpen zijn (onder voorbehoud)o.a. diabetes, infectieziekten, oncologie, ouderengeneeskunde, neurologische aandoeningen, stamceltherapie bij hartziekten. Over minimaal 4 onderwerpen moet een verslag worden geschreven.
De reeks loopt van januari t/m april. De lezingen van een uur worden op verschillende tijdstippen overdag aangeboden.
Onderwerpen en planning worden in het najaar door het LUMC bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en schrijfopdrachten

Literatuur

Wordt door de sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

2 EC (4 verslagen)
3 EC (7 verslagen)
De verslagen worden door 2 beoordelaars nagekeken (op stijl, taalgebruik, en inhoud)

Rooster

Rooster wordt t.z.t. bekend gemaakt door het LUMC

Aanmelden

De lezingen zijn vrij toegankelijk. Indien de schrijfopdracht wordt uitgevoerd, kun je je opgeven bij Dr. P.J.A.v.d.Broek, p.j.a.van_den_broek@lumc.nl .