Prospectus

nl en

Clinical problems in acute care

Course
2014-2015

Beschrijving

Dit blok behandelt de vraagstukken met een spoedeisend karakter. Het is een breed multidisciplinair opgezet onderwijsblok waarin de klinische vraagstukken besproken worden tegen de achtergrond van brede basale kennis over de (patho)fysiologie, anatomie en epidemiologie. Gedurende het blok zal de complexiteit van de problematiek toenemen. De werkgroepen worden longitudinaal begeleid waarin de volgende competenties zijn opgenomen;
Samenwerking, benadering patiënt, diagnostisch proces, afnemen van biografische anamnese, interpretatie van beeldvormend en laboratoriumonderzoek, opstellen van behandelplan, beslissingen nemen, acuut handelen, interpretatie van wetenschappelijk onderzoek). Er is ook aandacht voor maatschappelijke en ethische vraagstukken die samenhangen met reanimatie van patiënten en met afstaan van organen.

Leerdoelen

De student is in staat te herkennen of er sprake is van een spoedeisende of levensbedreigende situatie, kan de ziekteverschijnselen verklaren met betrekking tot spoedeisende zorg vanuit anatomie, ziektemechanismen, pathologie, fysiologie en pathofysiologie, kan een diagnostisch plan op stellen om snel een levensbedreigende situatie te verifiëren en of de ernst ervan in te kunnen schatten, kan een behandelplan instellen op met accent op snelle interventies om levensbedreiging te verminderen en kan het behandelplan onderbouwen met bevindingen u de wetenschappelijke literatuur ter voorbereiding op het bedrijven van Evidence Based Medicine.

Rooster

Het blok duurt totaal 5 weken met een praktische invulling van de volgende thema’s: de vitaal bedreigde patient, acute neurologie, acute chirurgie, acute koorts en acute KNO/ oogheelkundekunde.

Onderwijsvorm

E-learning , patiënt demonstraties, responsiecolleges, werkgroepen en hoorcolleges.

Toetsing

Schritelijk, aan het einde van het blok met korte vragen. Er zal een tussentijdse toets worden afgenomen

Contact

Drs. R. Mauritz en Prof. E.J. Kuijper via het secretariaat.