Prospectus

nl en

Computer Science and Economics Integration 1

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Tijdens het vak Integratie 1 zal de nadruk liggen op de Business & IT Alignment. In het kader van deze alignment, komen onderwerpen als ‘bedrijfsstrategie en IT strategie’, ‘de rol van IT’, ‘informatiesystemen in organisaties’ en ‘architecturen’ aan bod. Ook wordt er in gegaan op de besturing en management van organisaties. We kijken hierbij niet alleen naar ‘gewoon’ management, maar zullen ook specifiek naar IT-, kwaliteits- en change management kijken. Daarnaast komen onderwerpen als innovatie, communicatie, security en privacy aanbod. Tijdens de opdrachten zullen de studenten zelf onderzoek doen naar enkele ontwikkeling binnen het raakvlak, zoals ERP, BI en cloud.

Leerdoelen

Het doel van het college is om de studenten een duidelijk kader te geven over het raakvlak van IT en economie/bedrijfskunde en hoe men met dit raakvlak kan om gaan. Na dit vak zullen studenten een theoretisch fundament hebben over het raakvlak om de rest van de studie in te kunnen plaatsen. Ook zullen zij al enkele praktische toepassingen hebben zien voorbij komen en de maatschappelijke en praktische relevantie van dit vakgebied begrijpen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Liacs website.

Onderwijsvorm

Per week 3 uur interactief hoorcollege. Om het relevantie van dit vakgebied en deze studie in de praktijk te verduidelijken, zullen er ook enkele gastcolleges plaats vinden.

Toetsing

 1. Groepsopdracht: Ontwikkelingen in het raakvlak IT en economie
  Studenten bestuderen in een groep een ontwikkeling binnen het raakvlak. Deze ontwikkeling dienen zij uit te werken in een rapport en te presenteren. De rapporten en presentaties behoren tot de examenstof, dus studenten worden geacht elkaars werk te bestuderen en bekritiseren.
  1. Individuele opdracht: Faal- en succesfactoren van ICT projecten
   Studenten schrijven individueel een essay over redenen waarom ICT projecten falen of succesvol verlopen. Hierin dienen zij wetenschappelijke kennis toe te passen op een praktisch voorbeeld. Deze opdracht dient ook als overbrugging naar het vak Integratie 2
  2. Schriftelijk tentamen
   Een gesloten boek tentamen, bestaande uit open en gesloten vragen.

Het eindcijfer wordt bepaald door 25% groepsopdracht 1, 25 % individuele opdracht 2 en 50% tentamen.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Syllabus wordt voor aanvang van het eerste college uitgedeeld aan de studenten. Deze syllabus bevat artikelen en whitepapers die verplicht zijn om te lezen, alsmede enkele artikelen die worden aangeraden om te lezen.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus Den Haag.