Prospectus

nl en

Kunstmatige Intelligentie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Ervaring met C++.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: intelligente agenten, probleemoplossen, (gericht) zoeken, heuristieken, spel(l)en, constraint satisfaction problemen, inferentie in eerste-orde logica, Bayesiaanse netwerken, leren, neurale netwerken, genetische algoritmen, robotica.

Leerdoelen

Een overzicht krijgen van een aantal belangrijke deelgebieden van de kunstmatige intelligentie, waarbij in het bijzonder op een aantal technieken dieper ingegaan wordt. Deze technieken zijn ook voor andere informaticagebieden zeer nuttig. Een van de doelstellingen is om het inzicht in het aanpakken en oplossen van problemen te vergroten.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de “Liacs website”:http://www.liacs.nl/edu/bachelor/roosters/

Onderwijsvorm

Per week 2 uur hoorcollege voorafgaand aan 2 uur werkcollege/programmeeropdrachten (voornamelijk in de computerzaal)

Toetsing

Er is een schriftelijk tentamen en er moeten 4 opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: als het gemiddelde practicumcijfer hoger is dan het cijfer van het schriftelijk tentamen, is het eindcijfer het gemiddelde van deze twee cijfers (maximaal 1 punt meer dan het cijfer van het schriftelijk tentamen); anders is het eindcijfer het cijfer van het schriftelijk tentamen.

Literatuur

S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Third edition Prentice Hall, 2010.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Kunstmatige Intelligentie