Prospectus

nl en

Europese Economische Integratie (BSK Den Haag)

Course
2014-2015

Omschrijving

De Europese Unie heeft veel bereikt. Ze is gegroeid van een project tussen zes landen naar een samenwerking tussen inmiddels 28 landen. De integratie heeft zich ook verregaand verdiept. De oorspronkelijke lidstaten begonnen met een gezamenlijk handelsbeleid, maar inmiddels deelt een aantal lidstaten ook een gemeenschappelijke munt, terwijl er op tal van gebieden intensief samengewerkt wordt.

Het doel van deze cursus is om de ontwikkelingen en de ambities van de Europese economische integratie te begrijpen en deze te kunnen analyseren. Met behulp van de economische analyse van internationale economische processen en economisch beleid zullen we de mijlpalen van het integratieproces bespreken.

Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten. De student is dan in staat om de politieke en juridische ontwikkelingen in de Europese Unie te koppelen aan de economische ontwikkelingen en deze ook te presenteren.

Leerdoelen

  • Aan het eind van deze cursus heeft de student een beter begrip van de economische processen en het economisch beleid in de Europese Unie en van de interactie daarvan met het nationale beleid in de lidstaten.

  • De student heeft kennis van de theorie van economische integratie en kan deze verbinden aan de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de Europese Unie.

  • De student is in staat om zelfstandig een economische analyse te plegen over vraagstukken uit de Europese integratie.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en sommencolleges.

Studielast

  • totale studielast 140u – contacturen: 29u – uren zelfstudie: 111u

Toetsing

Een midterm (10% van het eindcijfer) en aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen met open/essay vragen (90% van het eindcijfer).
Er is een schriftelijk hertentamen met open/essay vragen.

Blackboard

Ja, een maand voor de start van de cursus beschikbaar

Andere leermiddelen/Literatuur

  • Richard Baldwin and Charles Wyplosz, The Economics of European Integration, 4th edition, McGrawHill, 2012. – Overig studiemateriaal wordt verspreid via Blackboard.

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat Economie. Stuur een mail naar: economie@law.leidenuniv.nl
Tel. 071-527 7756.