Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Modern history of Korea

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Overzicht van de geschiedenis en de geschiedschrijving van Korea na 1876. Behandeld worden de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea vanaf het einde van de 19e eeuw. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Leerdoelen

 • Inzicht in de moderne geschiedenis van Korea

 • Kennismaking met verschillende historische interpretaties

 • Kritische benadering van gangbare concepten en begrippen

 • Bevorderen van de schrijfvaardigheid.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 46 uur (3,5 uur/week)

 • lectuur en schriftelijke bespreking van twee bijkomende wetenschappelijke artikelen: 12 uur

 • voorbereiding tentamen: 55 uur

Toetsing

 • Schriftelijk eindtentamen met gesloten vragen (multiple choice): 60%

 • 2 tussentijdse papers: bespreking van wetenschappelijk artikel: 2× 20%

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Michael J. Seth, A History of Korea: from Antiquity to the Present (Rowan & Littlefield, 2010; annotated edition)

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 2007. 2nd edition), wekelijks lezen studenten de relevante hoofdstukken.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman