Due to the Corona Virus the information regarding study and examination for semester 2 (block 3 and 4) is not up-to-date. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Divided Korea

Course
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen, maar noties van de moderne Koreaanse geschiedenis zijn noodzakelijk.

Beschrijving

Dit college biedt een eigenzinnige lezing van de contemporaine geschiedenis van Korea sinds 1945. Het zet de stereotypische opdeling van Noord- en Zuid-Korea als elkaars tegenpolen op zijn kop en stelt kritische vragen bij de gangbare interpretatiemodellen. Dit college vertelt de geschiedenis van beide Korea’s als een langgerekt en aanhoudend proces van natievorming dat nog steeds getekend is door de natie-concepten die sinds het einde van de 19e eeuw in Korea opgeld maakten. Thema’s die hierbij o.a. aan bod komen zijn:

 • Gezag en leiderschap

 • Developmental state

 • Korea in de wereld

 • Nationale identiteit.

Leerdoelen

 • Verdieping van de kennis van de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea

 • Kritische omgang met gangbare concepten

 • Helder formuleren, zowel mondeling als schriftelijk

 • Sociale vaardigheden: collectieve mondelinge presentatie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur (4 uur/week)

 • voorbereiding presentatie: 10 uur

 • paperopzet: 5 uur

 • eindpaper: 45 uur

Toetsing

 • Actieve deelname aan college: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Paperopzet: 20%

 • End- term paper: 50%

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Charles Armstrong, The Koreas(Routledge, 2013. 2nd edition)

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea(Routledge, 2007. 2nd edition)

 • Wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman