Prospectus

nl en

Koran en Hadith

Course
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De Koran en de Hadith vormen de twee belangrijkste schriftelijke bronnen voor de islam. In dit college wordt ingegaan op het ontstaan van deze bronnen, en op hun plaats binnen de traditionele islam en in de hedendaagse wereld.

Leerdoelen

De student krijgt 1) kennis van de inhoud en het ontstaan van de twee belangrijkste bronnen van de islam en de wetenschappelijke bestudering daarvan in de islamitische en de westerse wereld 2) inzicht in het gebruik en het functionneren van deze bronnen in de traditionaele islam en in de hedendaagse wereld.

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. De link naar de roosterpagina kan door de onderwijsadministratie gevuld worden.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Elke student leidt – ten minste – één bijeenkomst in met een powerpoint presentatie. Verder worden de studenten gevraagd voorafgaand aan elke bijeenkomst drie schriftelijke vragen te formuleren over de stof die voor de betreffende bijeenkomst moet worden bestudeerd, en deze voorafgaande aan het college in te leveren bij de docent. Op college wordt n.a.v. de presentatie en deze vragen de stof besproken.

Studielast

140 uur, bestaande uit: – 26 uur: aanwezigheidsplicht uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 13) – 52 uur : tijd voorbereiden college aan de hand van verplichte literatuur (25-30 pp. per week) (4 uur p.w. x 13) – 62 uur: het schrijven van een werkstuk over een verwant onderwerp, te kiezen in overleg met de docent (maximaal 2500 woorden)

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt samengesteld:

  • 25% actieve deelname aan bijeenkomsten (incl. presentatie); – 25% vragen; – 50% werkstuk.

Blackboard

ja

Literatuur

  • Michael Cook, The Koran: A Very Short Introduction, Oxford, 2000. – Een koranvertaling (die van F. Leemhuis heeft parallel de Arabische tekst afgedrukt); ook op internet zijn goede Engelse vertalingen te vinden. – Jonathan Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy to the World, Oxford 2009. – een goede bloemlezing van Profetische tradities is die van Wim Raven, Leidraad voor het leven: De tradities van de Profeet Mohammed, Amsterdam, 1997; ook op internet zijn vertalingen te vinden.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. Nico J.G. Kaptein
Leiden University Institute for Area Studies
Doelensteeg 16, room 011.D
2311 VL Leiden
The Netherlands
e-mail n.j.g.kaptein@hum.leidenuniv.nl
tel. + 31 (0) 71 – 5272281

Opmerkingen

Het volledige programma zal worden bekend gemaakt op het eerste college op 16 september.