Prospectus

nl en

Talen van de wereld

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Binnen de taalwetenschap worden basisbegrippen gebruikt die het mogelijk maken om over verschijnselen die in taal gebruikelijk zijn te spreken en ze te herkennen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste begrippen in het kader van deze cursus. Voorts verwerven zij inzicht in de verspreiding en de verscheidenheid van de talen van de wereld en maken kennis met opvallende kenmerken van bepaalde talen of taalgroepen. De classificatie van talen op basis van genealogische en/of typologische kenmerken wordt behandeld. Ook het aantal bestaande talen en de mate van bedreiging, dan wel de vitaliteit ervan krijgen aandacht in deze cursus. Door de kennismaking met uiteenlopende onderwerpen en regio’s worden studenten mede voorbereid op de trajectkeuze in het tweede jaar.
Aan de hand van een aantal, vooral niet-Europese talen, behandelen we belangrijke taalkundige verschijnselen als ergativiteit, transitiviteit, en morfologische complexiteit.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis van de basisbegrippen die binnen de taalwetenschap gehanteerd worden.

  • Inzicht verkrijgen in de taalverscheidenheid en de wijze waarop talen worden ingedeeld, zowel genealogisch als typologisch.

  • Inzicht verkrijgen in de situatie (bedreigd of vitaal, beschermd of onbeschermd) waarin de talen van de wereld zich bevinden.

  • Kennis maken met een aantal bijzondere kenmerken van talen van de regio’s die binnen de studie nader kunnen worden verkend.

  • In staat worden gesteld een weloverwogen keuze te maken tussen de opties die in het kader van de opleiding worden geboden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege met wekelijkse opdrachten gebruikmakend van databases (WALS, Sounds of the World’s languages), grammatica’s en het Velupillai boek (zie Literatuur hieronderaan).

Onderwijslast

  • 26 uren die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor het maken van de toetsopdrachten en voorbereiding op het eindtentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Zie Blackboard

Literatuur

Velupillai, Viveka. 2012. An Introduction to Linguistic Typology. Amsterdam: John Benjamins.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Aanwezigheid op het college is verplicht.
Tentamen is verplicht, studenten moeten blijven zitten tot een half uur voor het einde van het tentamen. Wie niet komt opdagen mag geen hertentamen doen. Evaluatie vindt ook plaats tijdens het college d.m.v. (lees)opdrachten en participatie. Wie meer dan 2 keer niet aanwezig is, wordt uitgesloten van het tentamen.