Prospectus

nl en

Basic practical training in Computer Applications

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

In Basis praktijkopleiding Computertoepassingen leer je werken met een groot aantal verschillende computerprogramma’s voor het beheren en analyseren van archeologische (ruimtelijke) gegevens. Aan de hand van ‘zelfstudie onder begeleiding’ worden het gebruik van en de mogelijkheden van de in de archeologie gangbare software aangeleerd.

Leerdoelen

Praktijkervaring opdoen met:

  • Databases (MS-Access);

  • VectorGIS (MapInfo, ArcGIS);

  • RasterGIS (Spatial Analyst, Surfer).

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 84 uur practicum;

  • 40 pagina’s literatuur;

  • 5 pagina’s essay.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

Afsluitende praktijkopdrachten (per softwareprogramma).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. M. Wansleeben.