Prospectus

nl en

Pedagogiek (ICLON - masteropleiding)

Course
2015-2016

Toegangseis

Alleen open voor studenten die de educatieve minor volgen.

Leerdoelen

De student heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school.
De student heeft inzicht in professionele gespreksvoering met leerlingen en ouders.
De student is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de klas en in de school en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden..

Beschrijving

Gerelateerd aan recente theorie over de psychologie van de adolescentie komt het pedagogisch handelen in de klas en in de school aan de orde. Daarnaast worden gespreksvaardigheden in relatie tot communicatie met leerlingen en ouders getraind

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

  • Paper: aan de hand van een systematische benadering analyse van een casus over de eigen pedagogische praktijk (hierbij wordt het beoordelingsmodel casus pedagogiek gebruikt).

  • Verslag: analyse eigen gespreksvaardigheden

Studiemateriaal

Verplicht studiemateriaal:

  • Slot, W., & Aken, M. van. (2010) (red.). Psychologie van de adolescentie. Baarn: ThiemeMeulenhoff. ISBN 978 90 06 95101 1.

  • Diverse artikelen die via Blackboard worden verspreid.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster:

http://sites.google.com/a/iclon.leidenuniv.nl/roosters-lerarenopleiding