Prospectus

nl en

Vakdidactisch Ontwerponderzoek

Course
2014-2015

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student is in staat een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk te vertalen naar hanteerbare en onderzoekbare vraagstellingen voor ontwerponderzoek
De student is in staat om geschikte onderzoeksontwerpen en methoden van dataverzameling en – analyse te selecteren voor het beantwoorden van onderzoeksvragen
De student is in staat onderzoek uit te voeren naar zijn eigen onderwijspraktijk

Beschrijving

Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal- of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. De student voert een ontwerponderzoek uit naar een onderwerp uit vakdidactiek 2. De student werkt bij voorkeur samen met een of meer collega-studenten aan het vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakdidactisch ontwerponderzoek wordt op basis van een goedgekeurd plan uitgevoerd. De begeleiding wordt gegeven door de (eigen) vakdidacticus en een onderzoeker.

Toetsing

Verslag van ontwerponderzoek (maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen).

Literatuur

Oost, H., & Markenhof, A. (2002). Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers.
Plomp, T. (2009). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), An introduction to educational design research. Enschede: The Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development. http://www.slo.nl/downloads/2009/Introduction_20to_20education_20design_20research.pdf.
Berg, E. van den, Kouwenhoven, K. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Velon: tijdschrift voor lerarenopleiders, 29(4), 20-26.