Prospectus

nl en

Oriënterend seminar

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie

Beschrijving

Het eerste jaar van de reguliere Bachelorprogramma’s bestaat voor een groot deel uit responsiecollege. Als aanvulling hierop biedt de HC track Archeologie je de mogelijkheid om direct kennis te maken met stafleden van de faculteit en andere archeologen op topposities in de Nederlandse archeologie en aanverwante disciplines.

In deze werkgroep, bestaande uit 6 gastcolleges, worden actuele punten en vraagstukken binnen de archeologie geadresseerd. De college’s bestaan uit 45 minuten introducerend college gevolgd door 45 minuten discussie over het onderwerp. Elke docent zal eigen actueel onderzoek presenteren en ingaan op hoe hij tot deze vraagstelling kwam. Het college wordt in groepsverband afgesloten met een wetenschappelijke poster over één van de aan bod gekomen onderwerpen.

Leerdoelen

  • Kennismaken met de diverse aspecten van de archeologie, zowel met maatschappelijke als wetenschappelijke thema’s

  • Het leren positie innemen binnen een discussie en het leren verwoorden en beargumenteren van standpunten

  • Het opstellen van een posterpresentatie

Rooster

Voor roostergegevens, zie de website

Onderwijsvorm

Discussiecolleges, een hoorcollege en het maken van een posterpresentatie

Toetsvorm

Opdrachten en posterpresentatie

Toetsvorm deadline

Tentamendatum of deadline voor inleveren paper, etc.

Literatuur

t.b.a.