Prospectus

nl en

Honours stage

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Deelname aan het Honours College Traject Archeologie.

Beschrijving

De Honours stage is een ‘maatschappelijk’ ingebedde stage: het gaat hier dus niet puur om het opdoen van ervaring met archeologische methodieken (opgraven, survey, materiaalonderzoek), maar hoe archeologie in breder verband kan worden getrokken (projectmatig werken, museumcollecties presenteren/beheren, archeologische publiekspresentatie, maatschappelijke relevantie van onderzoek, etc.). De duur van de Honours stage is minimaal 17 werkdagen.

Voor meer informatie kun je ook op de Archeologie stage website kijken.

Leerdoelen

  • Kennis maken met en inzicht krijgen in de rol van de archeoloog in de maatschappij;

  • Wetenschappelijke inzichten en archeologische kennis leren communiceren naar hoofdzakelijk niet-archeologen.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van archeologisch publieksbereik.

Toetsvorm

  • Stageverslag;

  • Beoordeling van de stagebegeleider.

Toetsvorm deadline

6 weken na afronden van de laatste stagedag.

Literatuur

N.v.t.