Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Methoden van Kwalitatief Onderzoek (Pre-master)

Course
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Besproken wordt wat kwalitatief onderzoek precies is en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.

Studenten maken kennis met de diverse methoden van dataverzameling, zoals participerende observatie en interviewen. Hierbij wordt ook besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken deze met name geschikt zijn. Tevens komen de verschillende analysetechnieken die binnen het kwalitatief onderzoek gebruikt worden aan bod. Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van Methoden van Kwalitatief Onderzoek inzicht hebben gekregen in het verloop van het onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Daarnaast krijgen studenten enige vaardigheid in het onderzoekbaar maken en operationaliseren van sociaal-wetenschappelijke problemen.

Leerdoelen

Studenten maken in deze cursus kennis met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van Methoden van Kwalitatief Onderzoek inzicht hebben gekregen in het verloop van het onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Daarnaast krijgen studenten enige vaardigheid in het onderzoekbaar maken en operationaliseren van sociaal-wetenschappelijke problemen.

Eindtermen: 2. Methoden en technieken van onderzoek 2.1 De bachelor heeft basiskennis van en inzicht in de gangbare methoden en technieken van pedagogisch onderzoek, met inbegrip van de hoofdfases van wetenschappelijk onderzoek.

  1. Professioneel Gedrag 4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
    4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden. 4.4 Kan reflecteren op ethisch verantwoord wetenschappelijk en pedagogisch handelen van zichzelf en anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bryman, A. (2012). Social research methods (4th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen of de herkansing.

Contact

Drs. A. van der Voort
Kamer 4B44