Prospectus

nl en

Signalering en aanpak van emotionele en gedragsproblemen

Course
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Gemiddeld heeft een op de zes kinderen emotionele en/of gedragsproblemen gedurende de schoolse periode. Elke leerkracht zal daarom regelmatig te maken krijgen met kinderen in de klas met enige vorm van psychopathologie, zoals ADHD, een autismespectrumstoornis, of gedragsproblemen. Hoewel diagnostiek en behandeling buiten de klas plaatsvindt, is het van belang dat academisch geschoolde leerkrachten voldoende weten over de meest voorkomende problematiek om deze te herkennen (signaleren) en dat zij leren hoe zij hierop kunnen inspelen in een klassensituatie (aanpak).

Leerdoelen

Tijdens dit vak maakt de student kennis met de meest voorkomende emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. Aandacht wordt besteed aan o.a. de etiologie, de kenmerken, de manier waarop een stoornis wordt gediagnosticeerd en behandeld en wat mogelijkheden zijn om hier binnen de klascontext mee om te gaan.

Eindtermen

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.
  1.3 De bachelor heeft kennis van modellen van diagnostiek, assessment en behandeling en interventie.
  1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld.

 2. Academische Vaardigheden
  3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (open vragen) over de opgegeven literatuur en de collegestof.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 978 90 313 62837

Het boek kan besteld worden bij Boekhandel Van Stockum

Een lijst met te bestuderen gedeelten wordt op Blackboard gezet.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

Coördinator van het vak is dr. P. Barneveld