Prospectus

nl en

Politiek van de Europese Unie

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel: 1. Studenten leren de diverse kanten van Europese integratie en de Europese Unie kennen
Doel: 2. Studenten leren Europese integratie en de Europese Unie op verschillende manieren te analyseren

Inhoud: De Europese Unie lijkt wel te struikelen van crisis naar crisis. Was nauwelijks na een moeizaam ratificatieproces in 2009 een verdrag aangenomen om de EU democratischer, slagvaardiger en transparanter te maken of de Euro-crisis zette het samenwerkingsverband andermaal onder druk. De crisissfeer werd nog versterkt door opkomende euroscepsis, dalende opkomst bij de verkiezingen van het Europees Parlement en een mogelijke Britse ‘exit’. De cursus Politiek van de Europese Unie biedt uitleg hoe deze “crisis-unie” is ontstaan en hoe zij functioneert. Daarbij is in het bijzonder aandacht zijn voor de rol van Nederland in de Europese Unie. De volgende invalshoeken komen zo aanbod:

  • De geschiedenis: het ontstaan en de ontwikkeling van de EU en haar voorgangers;

  • De instellingen: de diversiteit van organen en besluitvormingsprocedures die de Europese Unie kent, van de Europese Commissie tot het Comité van de Regio’s;

  • De beleidsterreinen: het brede palet van beleidsterreinen waarop de Europese Unie actief is, van atoomenergie tot voedselveiligheid, van noodhulp tot grensbewaking;

  • De theorieën en benaderingen: de verklaringen voor het ontstaan, de ontwikkeling en de impact van Europese integratie, evenals het functioneren van de Europese Unie;

  • Nederland en de EU: de ontwikkelingen in de standpunten van de Nederlandse regering, parlement, politieke partijen en kiezers ten aanzien van Europese integratie.

Onderwijsvormen

Interactieve hoorcolleges

Studiemateriaal

  • Cini, M. & Pérez-Solórzano Borragán, N. (red.) (2013), European Union Politics. Oxford: Oxford University Press. (latest edition)

  • Vollaard, H., Harst, J. van der, Voerman, G. (red) (2014), De Europese opstelling van Nederland: Van Aanvallen! naar Verdedigen? Den Haag: BoomLemma.

  • De syllabus staat vanaf januari op blackboard.

Toetsing

Tentamen en verslag

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
dinsdag 22 maart 2016, 09.00-12.00 in het USC

Tweede mogelijkheid schrijftelijk tentamen
Maandag 30 mei 2016, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

n.v.t.