Prospectus

nl en

Politieke Psychologie

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Na afloop van de cursus zul je meer kennis en inzicht hebben in de belangrijke onderzoeksvragen, begrippen, theorieën, methoden en resultaten van de politieke psychologie en;
Doel 2: Een eigen politiek psychologisch onderzoeksplan hebben kunnen ontwikkelen.

Onderwijsvormen

De werkvormen van de cursus zijn: hoor- en werkcolleges.

Studiemateriaal

Artikelen en collegeteksten op Blackboard en in de FSW bibliotheek.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de hoor- en werkcolleges en de bestudeerde literatuur.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 17 mei 2016, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 13 juni 2016, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Niet van toepassing.