Prospectus

nl en

Rationele Keuzetheorie

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel: 1. Het verschaffen van inzicht van de rationele-keuze theorie als benadering voor de politieke wetenschap en de leer der internationale betrekkingen.
Doel: 2. Het geven van inzicht om actuele vraagstukken te analyseren met betrekking tot de legitimiteit van de meerderheidsregel in de politieke besluitvorming.

Inhoud: De cursus geeft een overzicht van de klassiekers van de rationele-keuze theorie, zoals het onmogelijkheids theorem van Kenneth Arrow, de eentoppigheid van voorkeuren van Duncan Black, de links-rechts dimensie van Anthonie Downs, de logica van collectief handelen van Mancur Olson, de minimaal winnende coalitie van John von Neumann, de ruimtelijke modellen van Norman Schofield, het veto power model van George Tjebelis en het portfolio allocatie model van Michael Laver en Kenneth Shepsle. In de bespreking van deze literatuur staat de werking van de liberale democratie centraal.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit twee maal per werk hoorcolleges waarin de leerstof wordt geïntroduceerd en de formele modellen worden uitgelegd. De studenten schrijven zeven korte werkstukken waarin de literatuur en de leerstof van de hoorcolleges worden besproken. Gezien de moeilijkheidsgraad van de rationele-keuze theorie wordt studenten aangeraden om altijd aanwezig te zijn bij de hoorcolleges. (Er zijn geen werkgroepen).

Studiemateriaal

  • Huib Pellikaan (2015), Rational Choice Theory. A New Introduction, Bremen: EHV Academicpress (Hoofdstukken komen beschikbaar op Blackboard)

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit het schrijven van werkstukken. Elke student schrijft tenminste 5 werkstukken van circa 1500 woorden. Het eindcijfer wordt bepaald door de beste 5 werkstukken. Met 7 mogelijkheden voor het inleveren van werkstukken is er voldoende gelegenheid ingebouwd dat men (om welke reden dan ook) een keer geen werkstuk voor de deadline inlevert of als een werkstuk onvoldoende is. Er is geen herkansing van een afzonderlijke paper, en er is geen herkansing als men een onvoldoende heeft gehaald op basis van de ingeleverde werkstukken.

Werkstukken

Bespreking van de literatuur in 1500 woorden (exclusief de literatuurverwijzingen). Controleer het werkstuk op fouten voordat je deze digitaal inlevert via Turnitin. Studenten krijgen ‘digitale feedback’ op de werkstukken via Turnitin. Nadere informatie en het uitgebreide programma vind je op Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Ingangseisen

Niet van toepassing