Prospectus

nl en

Inleiding Internationale Organisaties

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de theorie en praktijk van internationale organisaties in de internationale politiek.
Doel 2: Schriftelijke en mondelinge rapportage over politicologische kennis, in het bijzonder over internationale organisaties.

Inhoud: De internationale politiek wordt in toenemende mate door internationale organisaties vormgegeven. Welke rol spelen deze organisaties precies? Zijn zij slechts de dienaren van machtige staten of hebben ze ook een eigen identiteit en invloed? Hoe worden mondiale machtsverhoudingen in internationale organisaties weerspiegeld? Wat zijn internationale organisaties eigenlijk en hoe werken ze? In deze cursus worden de rol en het functioneren van internationale organisaties geanalyseerd. De nadruk zal liggen op grote en bekende organisaties zoals de Volkenbond, de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de NAVO. Maar daarnaast worden ook minder bekende organisaties (waaronder regionale organisaties buiten Europa), niet-gouvernementele organisaties en internationale financiële en economische organisaties bestudeerd.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Studiematerialen

Karns, M.P. & Mingst, K.A. (2015). International Organizations. The Politics and Processes of Global Governance (3e druk). Boulder: Lynne Rienner

  • Diverse hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen (reader; te verkrijgen via reader online)

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Maandag 14 december 2015, 13.00-16.00 in het Universitair Sport Centrum

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Vrijdag 15 januari 2016, 09.00-12.00 in het Universitair Sport Centrum

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster