Prospectus

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Course
2015-2016

Omschrijving

Doel 1: Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
Doel 2: Oordeelsvorming en toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid en schriftelijke rapportage daarover.

Inhoud: Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, inclusief de relatie tussen ontwikkeling en democratie, veiligheid en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Onderwijsvormen

Hoorcollege en werkgroepen

Studiematerialen

A. Greig et al 2007. Challenging Global Inequality: Development theory and practice in the 21st century. Pallgrave Macmillan, Basingstoke and New York

Toetsing

Schriftelijk tentamen: 70 %
Essay: 20 %
Participatie in de werkgroepen: 10 %

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 17 december 2015, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 20 januari 2016, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster

Docenten

Hoorcolleges

Werkgroepen
TBA